Month

maj 2020
Stosowanie ulgi dla młodych od początku jej wprowadzenia nastręcza sporo praktycznych problemów. Z pomocą przychodzą objaśnienia podatkowe z dnia 14 kwietnia 2020 r., których najważniejsze kwestie przedstawiamy poniżej: Wiek podatnika Prawo do skorzystania z ulgi dla młodych przysługuje podatnikowi również w dniu jego 26. urodzin. Pamiętać należy, że w  przypadku gdy dzień 26. urodzin przypada...
Read More
W związku z pandemią koronawirusa zasoby placówek medycznych ubywają w błyskawicznym tempie. Nieoceniona okazuje się zatem pomoc podatników. Zachętą do przekazywania darowizn zarówno pieniężnych jak i rzeczowych jest możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o nawet 200% wartości darowizny związanej z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. Obniżenie podstawy opodatkowania o 200%...
Read More
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.860.2019.1.MWJ Wykorzystywanie samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem składania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (wykorzystuje się do tego formularz VAT-26). Organ podatkowy...
Read More
Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2019 r., sygn. akt II FSK 1581/18 Dotychczasowo, co potwierdzał sam Naczelny Sąd Administracyjny, o tym czy najem jest prywatny czy związany z działalnością gospodarczą przesądzała decyzja podatnika. Jednak jego najnowszy wyrok z dnia 22 października 2019 r. przyjął całkowicie odmienną tezę. Cała sprawa rozpoczęła się od...
Read More