Nasze wygrane sprawy

Story About Our Firm

Nasze wygrane sprawy

Wybrane wygrane sprawy prowadzone przez naszą Kancelarię

Naszych klientów od wielu lat reprezentujemy przed  wojewódzkimi sądami administracyjnymi  i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Poniżej prezentujemy tezy z niektórych z ciekawszych wygranych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię.

Wyrok WSA z dnia 17 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 94/21

Zdaniem WSA uznać należy, że wszystkie podniesione przez organy podatkowe twierdzenia uzasadniające możliwość zastosowania w...

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2443/17

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie W niniejszej sprawie nasz Klient otrzymał...

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 4147/17

WSA w Warszawie stwierdził, że: ,,jeżeli zatem podatnikowi nie doręczono postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu...

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 410/18

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku WSA stwierdził, że: ,,ustalenie stanu faktycznego...

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 1861/17

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Spór w sprawie dotyczy prawa podatnika...
1 2 3 4 5