Kadry i płace

Story About Our Firm

Kadry i płace

Prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową. W ramach świadczonych usług oferujemy:

Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło

Sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych

Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych

Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika

Prowadzenie akt pracowniczych wraz z niezbędną dokumentacją

Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników

Rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego)

Sporządzenie rozliczenia ZUS i do urzędów skarbowych (PIT4R, PIT-11, PIT-40)

Sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

Sporządzanie wniosków do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami