Cykl podatki kompleksowo-Transakcje łańcuchowe w VAT w transakcjach unijnych i pozaunijnych

 

Kontynuując cykl “Podatki kompleksowo”, zapraszamy na szkolenie poświęcone transakcjom łańcuchowym w VAT zarówno w kontekście unijnym, jak i pozaunijnym.

 

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia :  7 sierpnia godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie dotyczące transakcji łańcuchowych w VAT (podatek od towarów i usług) w kontekście transakcji unijnych i pozaunijnych jest kluczowe dla firm uczestniczących w międzynarodowym handlu.

Pomaga w zrozumieniu skomplikowanych przepisów dotyczących VAT i minimalizuje ryzyko błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.


ADRESACI SZKOLENIA

Takie szkolenie jest niezwykle wartościowe dla pracowników działów księgowych, finansowych oraz dla osób zajmujących się zarządzaniem międzynarodowym handlem.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Transakcje łańcuchowe – pojęcia i zasady opodatkowania, w tym:
 • Transakcje łańcuchowe – jak ustalić kiedy występują i jakie ma to znaczenia w VAT,
 • Wpływ transportu towarów na opodatkowanie VAT,
 • Transport nieprzerwany i transport z przerwami – jak ustalić kiedy jest który i jakie to ma znaczenie dla opodatkowania transakcji,
 • Dostawy ruchome i dostawy nieruchome – miejsce opodatkowania i jak je odróżnić od siebie,
 • Zasady ustalania, które dostawy są ruchome, a które nieruchome w zależności do podmiotu organizującego transport i warunków transportu,
 • Świadomość dostawcy o planowanym wywozie – co się dzieje gdy transport został dokonany bez uzgodnień z dostawcą,
 • Omówienie na przykładach transakcji wielostronnych zasad ustalania, które dostawy są ruchome, a które nieruchome.

 

 1. Transakcje wewnątrzunijne – wpływ transakcji łańcuchowych na zasady opodatkowania, w tym:
 • Zasady opodatkowania dostawy towarów w UE w przypadku dostaw trójstronnych, przy założeniu, iż polski podatnik jest:
 1. Pierwszy w łańcuchu dostaw,
 2. Drugi w łańcuchu dostaw,
 3. Trzeci w łańcuchu dostaw
 • Omówienie zasad opodatkowania i wykazywania transakcji w JPK w zależności warunków transportu,
 • Najczęściej popełniane błędy w transakcjach wewnątrzunijnych,
 • Jak uniknąć błędów w WDT i ryzyka stawki 23 % w związku z transakcjami łańcuchowymi,
 • Kiedy może pojawić się Polsce obowiązek zapłaty VAT nawet jeżeli towar nie przyjechał do Polski,
 • Typowe błędy w rozpoznawaniu WNT i WDT w związku z transakcjami łańcuchowymi

 

 1. Uproszczona procedura w transakcjach trójstronnych, w tym:
 • warunki stosowania uproszczonej procedury trójstronnej,
 • różnica pomiędzy opodatkowanie transakcji w przypadku zastosowania szczególnej procedury i bez jej zastosowania,
 • zasady wykazywania transakcji w procedurze uproszczonej,
 • najczęściej popełniane błędy – na co zwrócić uwagę.

 

 1. Transakcje z UE poza UE i spoza UE do UE, a transakcje łańcuchowe, w tym:
 • Zasady opodatkowania dostawy towarów z i poza UE w przypadku dostaw trójstronnych, przy założeniu, iż polski podatnik jest:
 1. Pierwszy w łańcuchu dostaw,
 2. Drugi w łańcuchu dostaw,
 3. Trzeci w łańcuchu dostaw
 • Kiedy eksport nie jest eksportem towarów i nie daje prawa do zastosowania stawki 0 %,
 • Omówienie zasad opodatkowania i wykazywania transakcji w JPK w zależności warunków transportu,
 • Typowe błędy w rozpoznawaniu eksportu towarów w związku z transakcjami łańcuchowymi,
 • Import spoza UE a transakcje łańcuchowe – na co zwrócić uwagę.

 

 1. Transakcje łańcuchowe – zagadnienia pozostałe, w tym:
 • Omówienie przykładów transakcji łańcuchowych w innych wariantach transakcje wewnątrzunijne i z lub spoza UE, w tym:
 1. Transakcje wielostronne a dostawa towaru bezpośrednio do konsumenta,
 2. Wielostronne transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi,
 3. Transakcje z podmiotami spoza UE na terenie UE i z podmiotami unijnymi poza UE
 • Kontrole a transakcje łańcuchowe – na co zwracają uwagę organy podatkowe,
 • Jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego opodatkowania – znaczenie procedur u podatnika
 • Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE oraz interpretacje organów podatkowych.

 

 1. Pytania i odpowiedzi

WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

380zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:  Dane uczestników (co najmniej jeden):
  Dane zamawiającego:  Powiązane wpisy