Aktualizacja VAT-26 przy zwrocie auta

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.860.2019.1.MWJ

Wykorzystywanie samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem składania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (wykorzystuje się do tego formularz VAT-26).

Organ podatkowy rozpatrywał sprawę Spółki, która użytkuje samochody na podstawie umów dzierżawy na określony czas. Zdarza się, że po upływie okresu użytkowania Spółka nie wykupuje pojazdów i pozostają one własnością wydzierżawiającego. Tym samym przestaje je wykorzystywać do działalności gospodarczej. W ocenie Dyrektora KIS w takiej sytuacji wymagana jest aktualizacja VAT-26.

,,Skoro druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochody w wyniku sprzedaży nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to w wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem nastąpi zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.’’

W związku z tym, w przypadku zakończenia umowy dzierżawy należy dokonać aktualizacji informacji VAT-26.

Powiązane wpisy