Instrukcje, porady, opinie

Story About Our Firm
Instrukcje, porady, opinie

Instrukcje – zwiększamy bezpieczeństwo podatkowe

Na Państwa życzenie przygotowujemy instrukcje podatkowe określające szczegółowo zasady postępowania w firmie w zakresie określonych obowiązków podatkowych. Instrukcje są dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Mogą one dotyczyć zarówno zasad postępowania w przypadku rozliczania określonych transakcji, jak i zasad fakturowania poszczególnych rodzajów czynności w Państwa firmie z uwzględnieniem różnych wariantów, które mogą faktycznie wystąpić.

Celem instrukcji jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego. W praktyczny i szczegółowy sposób stanowią one wskazówki do poprawnego rozliczenia podatków.

Nasze procedury:

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas procedurami 

Porady i opinie

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego na rzecz:

osób prywatnych

osób prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie

osób prowadzących działalność

gospodarczą w formie spółek osobowych i spółek kapitałowych

Porady i opinie

Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności:

Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania

Optymalizację opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT

Doradztwo w zakresie prawidłowości uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów

Doradztwo w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wstąpienia lub wystąpienia wspólnika spółki osobowej

Doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych zakończenia działalności gospodarczej

Doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej

Opiniowanie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (raporty)

Doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wykorzystywania samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej

Opiniowanie zawieranych umów z kontrahentami pod kątem konsekwencji podatkowych

Opiniowanie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości

Ocenę ryzyka przyjętych przez podatnika rozwiązań podatkowych i sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe