SZKOLENIE ON-LINE Sygnaliści 2024 -nowa ustawa -ochrona sygnalistów -obowiązki pracodawców.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Sygnaliści 2024

-nowa ustawa -ochrona sygnalistów -obowiązki pracodawców.

Wykładowca: Monika Markisz

Termin szkolenia : 2 sierpnia 2024  godz. 9.00-12.00

Koszt szkolenia : 280 zł brutto/os.

Ustawa o ochronie sygnalistów jest już w ostatniej fazie procesu legislacyjnego.

Ma ona wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od ich ogłoszenia.

Przygotuj się na nadchodzące zmiany!

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

Cel szkolenia:

-Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i projektowanych rozwiązań w dziedzinie ochrony sygnalistów.

-Poznanie do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów.

-Poznanie środków ochrony sygnalistów.

-Omówienie nowych obowiązków nałożonych na pracodawców, poznanie sankcji grożących za naruszenie przepisów.

Szkolenie dla sygnalistów na rok 2024 jest ważnym wydarzeniem dla osób zajmujących się zgłaszaniem naruszeń w firmach i organizacjach. Sygnaliści, czyli osoby zgłaszające nieprawidłowości, odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami i etycznym funkcjonowaniem organizacji.

 


ADRESACI SZKOLENIA:

– kadra zarządzająca wyższego szczebla,

– pracownicy działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą, działów prawnych

– kierownicy i pracownicy podmiotów publicznych ( pracowników urzędów, inspekcji i inspektoratów),

– przedstawiciele i pracownicy podmiotów prywatnych zatrudniających  powyżej 50 pracowników.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czy i kiedy biura rachunkowe, firmy audytorskie i inne podmioty rynku finansów i księgowości powinny wdrożyć przepisy o zgłaszaniu naruszenia prawa?

 2. W jaki sposób wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości i zgłaszania ochrony naruszenia prawa?

 3. Na czym polegają obowiązki instytucji obowiązanej wobec osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa?

 4. Jak opracować procedury dotyczące sygnalistów?

 5. Pracownik  – jego prawa i obowiązki oraz ochrona wynikające z przepisów o zgłaszaniu naruszeń prawa.

 6. Pracodawca – jego prawa i obowiązki oraz ochrona wynikające z przepisów o zgłaszaniu naruszeń prawa.

 7. Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?

 8. Sposoby ochrony sygnalistów.

 9. Działania następcze prowadzone  w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa.

 10. Sankcje za naruszanie przepisów w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa.


WYKŁADOWCA

Monika Markisz prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego w Lublinie, ale zdalnie współpracuje zdalnie z firmami z całej Polski. Na co dzień udziela porad przede wszystkim przedsiębiorcom, spółkom  audytorskim i  biurom rachunkowym. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Prowadzi poczytnego i popularnego bloga www.podatki-dla-prawnika.pl. Stale prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków  organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Monika Markisz stara się wykorzystać wiedzę teoretyczną, aby doprowadzić do stworzenia rozwiązań, które w praktyce będą legalne pod względem prawno-podatkowym. Interesuje ją nie tylko to, co dzieje się prawie czy w podatkach dzisiaj, ale również stara się przewidzieć skutki planowanych i podejmowanych rozwiązań w perspektywie kilku kolejnych lat


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 280 zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:  Dane uczestników (co najmniej jeden):
  Dane zamawiającego:  Powiązane wpisy