Postępowania podatkowe i sądowe

Story About Our Firm
O nas

Postępowania podatkowe i sądowe

Reprezentujemy przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne.

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy m.in.:

Reprezentowanie podatników

w czasie kontroli

i postępowania podatkowego

Sporządzanie odwołań w sprawach podatkowych i zapytań o interpretacje podatkowe

Występowanie w imieniu klientów

przed organami

podatkowymi

Reprezentowanie podatników

w postępowaniu przed sądami

administracyjnymi 

Reprezentowanie podatnika w postępowaniu podatkowym przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

Doradztwo w przypadku postępowań dotyczących tzw. przychodów z nieujawnionych źródeł