Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Story About Our Firm
Nasza oferta

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Podczas prowadzenie lub zakładania fundacji i stowarzyszeń należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

♦ organizacje pozarządowe zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości – warto zatrudnić wykwalifikowaną księgową lub biuro księgowe,

♦ stowarzyszenie ma obowiązek złożyć deklarację roczną do końca marca następnego roku,

♦ jeżeli Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego, to cały dochód zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych,

♦ stowarzyszenia zatrudniające pracowników na umowę o dzieło lub umowę o pracę, muszą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia następnego miesiąca, nie trzeba jednak składać już co miesięcznych deklaracji PIT-4.

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

W ramach świadczonych usług oferujemy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stworzenie listy płac i rozliczeń z ZUS

Sporządzenie deklaracji podatkowej i ZUS

Ewidencję środków trwałych i wyposażenia

Prowadzenie rejestru VAT

Pomoc przy formułowaniu regulaminu i statutu

Doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Tworzenie polityki rachunkowości i planu kont indywidualnie dopasowanego do organizacji