PRAKTYKA PODATKOWA – Księga przychodów i rozchodów – jak uniknąć najczęstszych błędów

 

 

“Praktyka podatkowa” – nowy cykl praktycznych szkoleń, podczas których Dorota Kosacka – ulubiony i ceniony wykładowca wielu uczestników naszych szkoleń omówi w prosty sposób praktyczne, kontrowersyjne i trudne tematy.

Często będą to zagadnienia interdyscyplinarne, które aby prawidłowo rozliczyć trzeba połączyć wiedzę z zakresu różnych obszarów prawa.

Powiemy Państwu jak prawidłowo ująć dane zdarzenia podatkowe, jakie jest aktualne stanowisko organów podatkowych i jakich błędów unikać.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów! 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz minimalizowanie ryzyka popełniania błędów, które mogą skutkować konsekwencjami finansowymi.

TERMIN 22 sierpnia godz.  9.00-12.00

Koszt szkolenia: 320 brutto/os.

Jeżeli chciałabyś abyśmy w ramach tego cyklu omówili konkretny temat wyślij do nas swoją propozycję na e-mail: szkolenia@kosacka.pl


Adresaci:

 • Przedsiębiorcy i właściciele małych firm:

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
  • Właściciele mikro i małych przedsiębiorstw, którzy chcą samodzielnie prowadzić księgowość.
  • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Księgowi i pracownicy działów finansowych:

  • Księgowi pracujący w małych i średnich firmach, którzy zajmują się prowadzeniem PKPiR.
  • Pracownicy działów finansowych odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – zasady ogólne, w tym:
 • Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • Zasady liczenia limity uprawniającego do KPiR (m.in. jakie przychody wliczamy, netto czy brutto, działalność gospodarcza a inna aktywność – sumować czy nie, działalność w różnych formach a limit itp.)
 • Zasady prowadzenia KPiR w jednoosobowych działalnościach gospodarczych i spółkach – podobieństwa i różnice,
 • Zasady ustalenia dochody na podstawie KPiR,
 • Wymogi formalne założenia KPiR i zasady ewidencjonowania zdarzeń,
 • Rzetelność i niewadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Przejście z KPiR na księgi rachunkowe i z ksiąg rachunkowych na KPiR – na co zwrócić uwagę.
 1. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,  tym:
 • Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR,
 • Zasady ewidencjonowania przychodów,
 • Zasady ewidencjonowania kosztów, m.in.:
 1. zakup towarów handlowych i materiałów,
 2. koszty uboczne zakupu,
 3. wynagrodzenia w gotówce i naturze,
 4. pozostałe wydatki,
 5. dokumentowanie kosztów (m.in. faktury, rachunki, dokumenty celne, zestawienia zbiorcze, noty księgowe, dowody opłat bankowych i pocztowych, dowody wewnętrzne).
 • Brak właściwego dokumentu księgowego – zasady postępowania (np.: zakup towaru a brak faktury, paragony, zapłaty kartą a brak dokumenty zakupu od kontrahenta, itp.),
 • Opóźnienia w otrzymaniu dokumentów a zapisy w KPiR.

      3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce

         – czyli praktyczne omówienie zasad ewidencjonowania wybranych zdarzeń gospodarczych, w tym:

 • Zakup towarów handlowych – otrzymanie towaru a brak faktury, faktura a towar w drodze,
 • Koszty uboczne – jak księgować transport towarów i inne koszty dodatkowe związane z zakupem towarów handlowych,
 • Usługi budowlane podwykonawców w firmach budowlanych – zasady księgowania w KPiR oraz ujmowania w spisie z natury,
 • Materiały do wykonania usług np.: w zakładach kosmetycznych, fryzyjerskich, usługach gastronomicznych itp. – zasady ujmowania w KPiR i czy powinny być objęte spisem z natury,
 • Wydatki związane z samochodami osobowymi – jak prawidłowo księgować,
 • Podróże służbowe – jak księgować wydatki z nimi związane,
 • Wydatki na przełomie roku – zasady kwalifikowania do odpowiedniego roku,
 • Braki, odpady, uszkodzone towary – jak prawidłowo ująć to w KPiR,
 • Dotacje zwolnione z PIT i koszty pokryte z tej dotacji – czy i w jaki sposób prezentować je w KPiR,
 • Różnice kursowe w KPiR,
 • Jakie wydatki można zaksięgować dowodem wewnętrznym,
 • Przekazanie towarów handlowych na potrzeby wewnętrzne, na cele reprezentacji i reklamy, itp.
 • Zaliczki a zapisy w KPiR,
 • Ulga na złe długi a KPiR,
 • Składki ZUS – czy i w jaki sposób powinny być ujętej w KPiR,
 • Koszty używania prywatnego mieszkania w KPiR,
 • KPiR w spółce w przypadku kosztów rozliczanych różnie w stosunku do różnych wspólników,
 • Inne praktyczne przykłady zgłoszone przez uczestników szkolenia.
 1. Ewidencje dodatkowe a podatkowa księga przychodów i rozchodów, w tym:
 • Dodatkowe niezbędne ewidencje w przypadku prowadzenia KPiR,
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – na co warto zwrócić uwagę prowadząc KPiR,
 • Ewidencja sprzedaży – kto powinien ją prowadzić,
 • Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • Ewidencja przebiegu pojazdu – praktyczne uwagi,
 • Ewidencja IP BOX i inne.
 1. Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w tym:
 • inwentaryzacja – spis z natur,
 • faktury na zakup towarów na przełomie roku a prawidłowe sporządzenie spisu z natury,
 • przekazanie firmy pomiędzy małżonkami, aporty itp. a zapisy w księgach oraz remanent początkowy i końcowy,
 • zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalenie dochodu za rok podatkowy.
 1. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo.
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium, otrzymują w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają  materiały dydaktyczne.

 


Uwaga!

Jeżeli chciałabyś abyśmy w ramach tego cyklu omówili konkretny temat wyślij do nas swoją propozycję na e-mail: szkolenia@kosacka.pl


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać –nazwę oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:  Dane uczestników (co najmniej jeden):
  Dane zamawiającego:  Powiązane wpisy