Rozliczenia podatkowe Białystok – KPiR i ryczałt

Story About Our Firm
DK Księgowość

KPiR i ryczałt

Rozliczamy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) oraz osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach świadczonych usług:

Dokonujemy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

Prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzimy ewidencję wyposażenia oraz ewidencję VAT

Ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do urzędów skarbowych

Przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki