Procedury

Story About Our Firm

 

 

Ogólna procedura wywiązywania się z obowiązków podatkowych – opracowanie szczególnych zasad postępowania dla przedsiębiorców i ich pracowników, tak aby w sposób zupełnym byli oni w stanie kontrolować wszelkie swoje sprawy podatkowe, a w konsekwencji zapewnić pełną zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego i wymogami w tym zakresie

 

Procedura należytej staranności – opracowanie zasad postępowania w transakcjach handlowych pozwalających na dochowanie należytej staranności w celu zachowania podstaw do odliczenia podatku naliczonego VAT

 

Procedura dot. zgłoszeń beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – instrukcja wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgłoszeń tzw. beneficjentów rzeczywistych.

 

Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – opracowanie wewnętrznych zasad w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

 

Procedura stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ulgi na złe długi, rozliczania wydatków samochodowych, weryfikacji kontrahentów.

Na życzenie klienta opracowujemy procedury dopasowane do specyfiki działalności gospodarczej