Month

czerwiec 2020
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3571/17 NSA rozpatrywał sprawę dotyczącą kwalifikacji kosztów wynagrodzeń i premii wypłacanych pracownikom wykonującym montaże składników majątku, które następnie zostaną wpisane jako środki trwałe spółki. Zdaniem spółki koszty te nie wypływają na wartość początkową montowanego środka trwałego, a powinny być uznane za...
Read More
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.495.2019.1.PC Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w której firmy tworzą Programy Stypendialne i wypłacają stypendia studentom wybranych kierunków. W zamian za to, zyskują  odpowiednio wykwalifikowanego pracownika po zakończeniu przez niego nauki. Powstaje zatem pytanie, czy poniesione przez firmy koszty w związku z wypłatą...
Read More
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 marca 2020 r., nr0111-KDIB3-1.4012.806.2019.2.AB Zapewnienie pracownikom dostępu do kawy czy herbaty w godzinach pracy nie jest niczym nadzwyczajnym. W  pokoju socjalnym rzadziej można jednak spotkać owoce, ciastka czy cukierki. Dlaczego? Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ,,służą one do zaspokojenia potrzeb prywatnych pracowników (…)’’ co nie daje pracodawcy...
Read More
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 285/18 Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny rozpatrywał kwestię zwrotu pracownikowi kosztów związanych z wyjazdem służbowym pod kątem rozpoznania przychodu po stronie pracownika. W wyroku z 16 stycznia 2020 r. podtrzymał swoje stanowisko, w którym wskazał, że: ,,dobrowolne przyjęcie od pracodawcy...
Read More