Ulga dla młodych – objaśnienia podatkowe

Stosowanie ulgi dla młodych od początku jej wprowadzenia nastręcza sporo praktycznych problemów. Z pomocą przychodzą objaśnienia podatkowe z dnia 14 kwietnia 2020 r., których najważniejsze kwestie przedstawiamy poniżej:

  1. Wiek podatnika

Prawo do skorzystania z ulgi dla młodych przysługuje podatnikowi również w dniu jego 26. urodzin. Pamiętać należy, że w  przypadku gdy dzień 26. urodzin przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy ,,nie następuje przesunięcie daty urodzin na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.’’

2. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Jak wskazują objaśnienia, ulga dla młodych nie ma zastosowania w przypadku wypłacanego pracownikowi zasiłku chorobowego. Jest to bowiem przychód z innych źródeł, który nie korzysta ze zwolnienia w ramach tej ulgi. Z kolei, wynagrodzenie chorobowe kwalifikuje się do zastosowania ulgi dla młodych.

3. Źródła przychodów

Przychodami objętymi ulgą dla młodych są:

– przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,

– przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia.

Tym samym przychody np. z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będą miały wpływu na zastosowanie ulgi dla młodych (podatnik nadal będzie mógł z niej skorzystać w odniesieniu do przychodów objętych ulgą wymienionych wyżej).

4. Przychody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ulgę dla młodych można stosować zarówno do przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej jak i poza jej terytorium. Pamiętać jednak należy, że na mocy art. 21 ust. 39 ustawy o PIT przy obliczaniu kwoty przychodów objętych ulgą dla młodych nie uwzględniamy przychodów uzyskanych za granicą, zwolnionych od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (metoda wyłączenia z progresją).

5. Limit 85 528 a związek małżeński

Limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie dla każdego z małżonków. Nie ma przy tym znaczenia czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie.

Powiązane wpisy