Month

kwiecień 2020
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 maja 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.101.2019.1.AG Wnioskodawca padł ofiarą kradzieży z konta firmowego. Zarówno bank jak i Wnioskodawca dochowali wszystkich procedur bezpieczeństwa. Komputer, z którego Wnioskodawca dokonywał płatności internetowych posiadał odpowiednie oprogramowanie antywirusowego, a Wnioskodawca posiadał NIK nadany przez Bank, hasło do banku oraz powrotny numer przychodzący na SMS....
Read More
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2256/18 Zdarza się, że pracodawcy zawierają z pracownikami umowy dotyczące wykorzystania ich prywatnych samochodów do celów służbowych, a pracodawca obowiązuje się do zwrotu pracownikom kosztów ich używania. Pojawia się zatem kwestia ewentualnego rozpoznania przychodu po stronie pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu....
Read More
Znaczna część pracowników w obliczu pandemii koronawiursa została zmuszona do pracy z domu. Nie wszyscy jednak zostali wyposażeni w sprzęt służbowy i wykorzystują prywatny komputer, drukarkę czy telefon. W zamian za to otrzymują od pracodawcy rekompensatę pieniężną za ich używanie. Ustawa o PIT wskazuje, iż wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez...
Read More