Audyt podatkowy

Story About Our Firm

Audyt podatkowy

Na zlecenie klientów przeprowadzamy audyt podatkowy.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

♦ możliwość kompleksowej kontroli rozliczeń podatkowych za wybrany okres,

♦ możliwość weryfikacji poprawności rozliczeń wybranego zakresu transakcji (np.: transakcji zagranicznych),

♦ możliwość audytu pod kątem optymalizacji opodatkowania,

♦ możliwość wyprowadzenia zaległości księgowych i podatkowych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w księgach sporządzenie odpowiednich korekt.