Zakładanie i sprzedaż spółek

Story About Our Firm

Zakładanie i sprzedaż spółek

Wybierając naszą firmę wybierasz profesjonalizm i masz gwarancję, że wszystkie formalności zostaną załatwione za Ciebie w najkrótszym możliwym czasie!

Świadczymy usługi w zakresie:

♦ doradztwa przy wyborze formy działalności gospodarczej,

♦ przygotowania umowy spółki,

♦ rejestracji spółek z o.o., partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych;

♦ zakładania spółek cywilnych i jawnych,

♦ opieki prawnej i księgowej spółek,

♦ udostępniania adresu (wirtualne biuro),

♦ sprzedaży gotowych spółek z o.o. (tzw. „czystych”).

 

Korzystając z naszych usług oszczędzisz czas i unikniesz błędów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Umówimy Cię na spotkanie z notariuszem oraz dokonamy całego procesu rejestracji w KRS, urzędzie statystycznym, ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki jest zawierana w formie aktu notarialnego, a po jego podpisaniu niezbędne jest ustalenie adresu spółki. My w razie potrzeby udostępniamy adres, dzięki czemu spółka może zacząć działać, oczekując na decyzję z KRS.

Z rejestracją spółki w KRS wiążą się następujące opłaty:

♦ wniosek o wpis do KRS – 500 zł,
♦ ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł (płatność za ogłoszenie odbywa się bezpośrednio przy składaniu wniosku o wpis do KRS),

Sporządzenie aktu notarialnego to opłaty dotyczące:

♦ sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zależy od wysokości kapitału zakładowe,

♦ odpisów umowy spółki,

♦ wzorów podpisów członków zarządu spółki,

♦ podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszący 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy w formie aktu notarialnego.

Gotowe spółki

Posiadamy na sprzedaż gotowe – zarejestrowane czyste spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie posiadają historii, aktywów, zobowiązań ani pracowników. Taka spółka może zacząć działać już w dniu jej zakupu. Spółki posiadają już numery: KRS, REGON i NIP. W razie potrzeby pomagamy otworzyć rachunek bankowy, w tym walutowy.

Procedurę zakupu spółki przeprowadzamy sprawnie i w zależności od potrzeb Klienta posiadamy dwa warianty:

♦ w dogodnym terminie umawiamy spotkanie u Notariusza w Białymstoku celem podpisania umowy sprzedaży udziałów i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników związanego ze zmianą zarządu spółki,

♦ na odległość za pomocą pełnomocnictwa notarialnego (w takim przypadku możliwe jest przesłanie dokumentów kurierem).

Po zakupie spółki przeprowadzimy zmiany:

 Siedziby spółki (możliwość udostępnienia adresu)

Składu zarządu

Nazwy firmy

 Modyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) itd.