Strata pieniężna w wyniku kradzieży z firmowego konta poza kosztami

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 maja 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.101.2019.1.AG

Wnioskodawca padł ofiarą kradzieży z konta firmowego. Zarówno bank jak i Wnioskodawca dochowali wszystkich procedur bezpieczeństwa. Komputer, z którego Wnioskodawca dokonywał płatności internetowych posiadał odpowiednie oprogramowanie antywirusowego, a Wnioskodawca posiadał NIK nadany przez Bank, hasło do banku oraz powrotny numer przychodzący na SMS.

Organ podatkowy przyznał, że strata w środkach obrotowych nie została wymieniona w negatywnym katalogu kosztów i w niektórych sytuacjach może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu jednak ,, strata ta winna mieć charakter wyjątkowy, sporadyczny i faktycznie niemożliwy do uniknięcia.’’ Każdorazowo też poddawana jest indywidualnej ocenie biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności jej poniesienia.

,,Straty będące wynikiem braku staranności bądź nieracjonalnego działania podatnika, nawet jeśli mieszczą się w normach ustalonych przez daną jednostkę gospodarczą, nie będą zaś mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.’’

W ocenie organu podatkowego działania Wnioskodawcy nie były wystarczające by móc zaliczyć stratę pieniężną do strat nadzwyczajnych i tym samym zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu.

,,Czynności logowania wykonywane przez Wnioskodawcę na konto bankowe związane z prowadzoną działalnością powinny podlegać bieżącej kontroli Wnioskodawcy pod względem bezpieczeństwa logowania. Umożliwiłoby to wykrycie próby przejęcia danych. Wnioskodawca, podejmując normalne procedury kontrolne, mógł nie dopuścić do powstania tej straty.’’

Tym samym organ interpretacyjny stwierdził, że Wnioskodawca nie może zaliczyć straty pieniężnej powstałej w wyniku kradzieży z konta firmowego do kosztów uzyskania przychodu.

Powiązane wpisy