Ekwiwalent za pracę zdalną na prywatnym sprzęcie pracownika

Znaczna część pracowników w obliczu pandemii koronawiursa została zmuszona do pracy z domu. Nie wszyscy jednak zostali wyposażeni w sprzęt służbowy i wykorzystują prywatny komputer, drukarkę czy telefon. W zamian za to otrzymują od pracodawcy rekompensatę pieniężną za ich używanie.

Ustawa o PIT wskazuje, iż wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność (art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT). Otrzymana przez pracownika rekompensata pieniężna nie będzie zatem uznawana za jego przychód i nie będzie tym samym podlegała opodatkowaniu. Musi być oczywiście zachowana racjonalna proporcja pomiędzy wypłacaną kwotą a rzeczywistą wartością zużycia.

Kwestia kosztu pracodawcy jest prosta – wydatek jaki poniósł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego pracownikowi będzie stanowił koszt uzyskania przychodu. Pamiętać jednak należy, że wydatek ten musi być ekonomicznie uzasadniony i spełniać swój cel.

 

Powiązane wpisy