Odliczenie VAT nie dla wszystkich przysmaków w firmie

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 marca 2020 r., nr0111-KDIB3-1.4012.806.2019.2.AB

Zapewnienie pracownikom dostępu do kawy czy herbaty w godzinach pracy nie jest niczym nadzwyczajnym. W  pokoju socjalnym rzadziej można jednak spotkać owoce, ciastka czy cukierki. Dlaczego? Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ,,służą one do zaspokojenia potrzeb prywatnych pracowników (…)’’ co nie daje pracodawcy (jako podatnikowi) prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem. Prawo to przysługuje jedynie w odniesieniu do kawy, herbaty czy mleka. Ich zapewnienie jest bowiem obowiązkiem pracodawcy nałożonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). Tym samym są one związane z czynnościami opodatkowanymi, a podatek VAT może przez to zostać odliczony.

Kwestię VATu należnego Dyrektor KIS również wyjaśnił. W jego ocenie nie ma obowiązku jego rozpatrywania w żadnym z powyższych przypadków. Udostępnianie kawy, herbaty czy mleka nie jest zużyciem na cele osobiste pracowników, a wynika z przepisów BHP, nie ma zatem VATu należnego. W przypadku owoców i słodyczy – nie rozpoznaje się VATu należnego z uwagi na brak możliwości odliczenia VATu naliczonego, z przyczyn wskazanych powyżej.

Powiązane wpisy