Nasi specjaliści

Dorota Kosacka

Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek Zarządu i udziałowiec DK Doradztwo sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, udziałowiec spółek – DK Wydawnictwo sp. z o.o. i DK Szkolenia sp. z o.o.

Ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2015”, „Leksykon Pracodawcy 2015”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).
Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.

Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM).

26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej otrzymała I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women.

Bogdan Olszewski

Prezes zarządu i udziałowiec DK Doradztwo sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, DK Wydawnictwo sp. z o.o. i DK Szkolenia sp. z o.o. Prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego.

Doświadczony specjalista z zakresu prawa podatkowego i prawa gospodarczego, a także informatycznych systemów księgowych. Konsultant podatkowy, autor artykułów o tematyce prawnopodatkowej. Współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, m.in. “VAT od 1 lipca 2015 r.”, “Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, “Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2015”, “Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import 2015”, “Leksykon pracodawcy 2015”, “Leksykon świadczeń ZUS 2015”, “Leksykon działalności gospodarczej 2008”, “Dochody uzyskane za granicą 2014”.

Ukończył Podyplomowe Studia “Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 66153/2014.

Dariusz Ćwikowski

Doktor nauk społecznych. W latach 2006-2011 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i Warszawie. Ponad 20 lat pracy w organach podatkowych, w tym: inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku, kierownik Działu Opodatkowania Dochodów z Nieujawnionych Źródeł, inspektor w Wydziale Analiz UKS, kierownik Działu Kontroli Podatkowych w Podlaskim Urzędzie Skarbowym.

Współautor opracowania dla Ministerstwa Finansów „Wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych dotyczących postępowania w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”. Wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Trener w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie procedur kontrolnych, analizy sprawozdań finansowych i metodologii analiz podmiotów, przestępstw podatkowych, ryzyka podatkowego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu uchylania się od opodatkowania oraz bezpieczeństwa finansowego.

Obecnie stały współpracownik DK Doradztwo sp. z o.o. w zakresie postępowań i kontroli podatkowych.

Magdalena Matan

Od 2015 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas studiów angażowała się w działalność Koła Nauk Cywilistycznych, jak również działała w Studenckiej Poradni Prawnej, świadcząc nieodpłatną pomoc prawną.

Z DK Doradztwo Sp.z o.o. związana od 2015 r. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz sprawami z prawa podatkowego i sądowo-administracyjnego. Uczestniczy w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence).