Paulina Grygoruk

Członek zespołu

Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalistka prawa bilansowego i podatkowego.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, w tym spółek, których sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu
badaniu biegłego rewidenta.
W trakcie pracy zawodowej prowadziła również księgowość jednostek w szczególnej sytuacji: wymagających odtworzenia wstecz błędnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za kilka poprzednich lat, przechodzących z księgi przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe czy będących w trakcie likwidacji.
Obecnie jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Z firmą związana od 2014 roku.