Dorota Kosacka

Członek zarządu

Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek Zarządu i udziałowiec DK Doradztwo sp. z 0.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, udziałowiec spółek – DK Wydawnictwo sp. z 0.o. i DK Szkolenia sp. z 0.0.

Ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:
 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2015”, „Leksykon Pracodawcy 2015”,
„Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych
i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi
i sądami administracyjnymi,w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno — Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.

Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”.
Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM).

26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej otrzymała I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women.