Magdalena Matan

Członek zespołu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz sprawami z prawa podatkowego i sądowo- administracyjnego.
Uczestniczy w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz w procesach przekształceń spółek prawa handlowego i likwidacji przedsiębiorców.

Z DK Doradztwo sp. z 0.o. związana od 2015 r.