Maja Kozłowska

Członek zarządu

Członek Zarządu DK Księgowość sp. z 0.o. oraz DK Podatki sp. z o.o.

Specjalistka w zakresie ksiąg rachunkowych. Doświadczenie oraz wiedza potwierdzona Certyfikatem Księgowym nr 68841/2015. Czynna członkini w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Podatkowym.

Jako kierownik działu księgowości sprawuje kontrolę nad prawidłowością procesów zachodzących w biurze. Bierze udział w zleconych wewnętrznych audytach i kontrolach podatkowych oraz koordynuje pracę zespołu księgowego.