SZKOLENIE STACJONARNE- Podatki 2024

Bardzo miło nam ogłosić zapisy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2024 r.

W tym dniu – Ekspert z zakresu prawa podatkowego  Dorota Kosacka spotka się z Państwem osobiście w Hotelu 3 Trio – Hurtowa 3, 15-399 Białystok

Temat szkolenia:

Podatki 2024

W trakcie szkolenia omówione zostaną projektowane i uchwalone zmiany w przepisach 2024/2025 wraz z omówieniem rodzącej się w tym zakresie praktyki.

Cena – 470 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji online (pdf), serwis kawowy, obiad.

 

ZAPISY DO DNIA  5 czerwca . ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

 Zapraszamy, miło nam będzie Was gościć!

 


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Projektowane i uchwalone zmiany w przepisach 2024/2025, w tym:
 • kasowa metoda rozliczania podatku dochodowego – czy i dla kogo nowa metoda rozliczania PIT będzie korzystna,
 • minimalny globalny podatek dochodowy – podstawowe zasady wynikające z nowych regulacji, kto i na jakich zasadach będzie musiał go płacić,
 • limit 10.000 euro dla płatności gotówkowych – kogo i w jakim zakresie będzie dotyczył, skutki dla podatników, co z limitem 15.000 zł,
 • raportowanie danych przez platformy – jakie dane za 2023 r. i 2024 r. po 1 lipca 2024 r. otrzymają organy podatkowe i kto powinien przygotować się na dodatkowe kontrole,
 • wakacje składkowe przedsiębiorców – kto i na jakich zasadach będzie mógł z nich skorzystać,
 • nowe limity podatkowe i bilansowe – które limity wkrótce się zmienią,
 • przesunięcie terminów wejścia w życie KSeF,
 • JPK księgi rachunkowe i JPK KPIR – od kiedy będą obowiązywały,
 • zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024 r. – praktyczne problemy,
 • inne istotne zmiany w przepisach.

 

 1. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa – omówienie wybranych zagadnień z obszaru zainteresowań organów podatkowych, w tym:
 • na co szczególnie zwracają uwagę organy podatkowe i co może spowodować szybsze wytypowanie podatnika do kontroli,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi – omówienie przykładowych błędów podatników i skutków w trakcie kontroli,
 • podatek u źródła – co szczególnie interesuje organy podatkowe i na co należy zwrócić uwagę pobierając ten podatek,
 • przykładowe rozwiązania optymalizacyjne budzące zainteresowanie organów podatkowych,
 • CIT estoński – jakich obszarów dotyczyły pierwsze kontrole w tym podatku,
 • Transakcje zagraniczne – najczęstsze błędny podatników w stosowaniu stawki 0 % w eksporcie i WDT,
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – narzędzie coraz częściej stosowane przez organy podatkowe, kiedy organy mogą je wymierzyć i jak obniżyć jego wysokość,
 • Zwolnienie z VAT, obniżone stawki podatku dochodowego i inne preferencyjne zasady

opodatkowania – o czym zapominają podatnicy, a wyłapują organy podatkowe,

 • Inne wybrane zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej.

 

 1. Optymalizacja opodatkowania – z jakich rozwiązań warto korzystać, a jakie lepiej omijać.

 

 1. Bieżące kontrowersyjne zagadnienia oraz najnowsze orzecznictwo sądów i ciekawe interpretacje organów podatkowych
 • inwestycje zaniechane, wydatki poniesione w celu zminimalizowania straty, kary – sporne z organami podatkowymi wydatki, kiedy mogą być kosztem uzyskania przychodów oraz czy i kiedy wiążą się one z dodatkowym rozliczeniem VAT,
 • przekształcenia a dochód sprzed zmiany formy prawnej – czy należy płacić dodatkowy podatek od „starych” dochodów,
 • raportowanie schematów podatkowych – najważniejsze zagadnienia, o których należy pamiętać i najczęstsze błędy podatników,
 • samochody w firmie – metody optymalizacji rozliczeń podatkowych i czy zawsze jest to bezpieczne podatkowo.
 • odszkodowania za naprawę powypadkową samochodu – jak prawidłowo rozliczyć koszty naprawy i otrzymane odszkodowanie,
 • nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia dla pracowników – wynikająca z orzeczeń sądowych zmiana sposobu rozliczeń w VAT tego typu świadczeń,
 • błędy w wystawianiu faktur korygujących, w szczególności kiedy nie można a kiedy prawidłowe jest wystawienie faktury korygującej do zera, jak prawidłowo skorygować fakturę wystawioną na niewłaściwy podmiot, cesje praw do umów z błędy w fakturowaniu,
 • omówienie wybranych najnowszych orzeczeń i interpretacji.

 

 1. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

 


OPŁATY

Opłaty od listopada przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać –nazwę oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy