Szkolenie online VAT od A do Z – cykl podatki kompleksowo

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

VAT od A do Z -cykl podatki kompleksowo

Kompleksowe szkolenia z VAT dla początkujących i zaawansowanych.

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia :  13 czerwca godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług.

Jeżeli zaczynasz swoją pracę w księgowości i podatkach to szkolenie pozwoli Ci poznać najważniejsze zasady związane z rozliczaniem tego podatku.

Jeżeli jesteś zaawansowany w podatkach i księgowości – usystematyzuje Twoją wiedzę i zwróci uwagę na podatkowe praktyczne „kruczki” oraz błędy które popełniają podatnicy. Dużo praktycznej wiedzy niezbędnej dla każdego kto rozlicza podatek VAT.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do właścicieli firm, głównych księgowych, pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i podatnicy VAT, w tym:
 • dostawa towarów, świadczenie usług – zasady i praktyczne problemy
 • nieodpłatne czynności – kiedy należy rozliczyć VAT i na jakich zasadach, a kiedy nie ma takiego obowiązku,
 • rozpoznanie podatnika VAT na przykładzie wybranych czynności (sprzedaż działek, najem, import usług),
 • zwolnienie podmiotowe z VAT, czyli kiedy można i kiedy warto z niego korzystać.

 

 1. Transakcje zagraniczne, w tym:
 • dostawy towarów – zasady rozpoznawania poszczególnych grup czynności: eksport towarów, import towarów, WDT, WNT, WSTO i inne. Na co zwrócić uwagę ustalając z jakim rodzajem czynności mamy do czynienia,
 • zasady opodatkowania i najczęstsze błędy przy opodatkowaniu poszczególnych rodzajów zagranicznych transakcji towarowych,
 • usługi dla i od kontrahentów zagranicznych lub świadczone za granicą – zasady określania miejsca opodatkowania i stosowania preferencyjnych stawek VAT,
 • kiedy występuje import usług, kiedy polski podatnik może mieć obowiązek rejestracji za granicą, na co zwrócić uwagę przy zagranicznych usługach

 

 1. Moment powstania obowiązku podatkowe, w tym:
 • data dostawy – praktyczne aspekty, np.: wydanie dla przewoźnika, zamówienia przez Internet, pozostawienie towaru w magazynie do dyspozycji kontrahenta
 • protokół odbioru usług a data wykonania usługi
 • zaliczki, przedpłaty – czy każda zaliczka wywołuje skutki podatkowe
 • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowe (np.: usługi budowlane, najem),
 • refaktura za „media” a moment powstania obowiązku podatkowego

 

 1. Odliczanie VAT naliczonego, w tym:
 • kiedy podatnik ma prawo do odliczenia
 • praktyczne zagadnienia związane z odliczenia podatku naliczonego (np.: odliczenie VAT z duplikatów, faktur zaliczkowych, odliczenie VAT z dokumentów celnych, paragonów, biletów, itp.)
 • zakazy i ograniczenia w odliczaniu VAT naliczonego
 • odliczanie VAT z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczenie VAT z faktur VAT RR,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa – karty paliwowe,
 • należyta staranność przy odliczaniu VAT,
 • proporcjonalne zasady odliczenia VAT naliczonego – najważniejsze zasady.

 

 1. Fakturowanie w VAT, w tym:
 • omówienie najważniejszych elementów faktury i najczęstsze praktyczne błędy popełniane przy ich wystawianiu,
 • zasady refakturowania,
 • jakie błędy na fakturach pozbawiają prawa do odliczenia VAT naliczonego,
 • jakie błędy na fakturach mogą mieć poważne konsekwencje podatkowe dla sprzedawcy,
 • zasady korygowania błędów na fakturach

 

 1. Inne praktyczne zagadnienia związane z rozliczanie VAT, w tym:
 • Świadczenia kompleksowe a stawki VAT,
 • JPK VAT i oznaczenia GTU oraz kody procedur – na co warto zwrócić uwagę,
 • Kasy rejestrujące – najważniejsze zasady ich stosowania
 • Mechanizm podzielonej płatności,
 • Kontrole w VAT – na co zwrócić uwagę i jak się do nich przygotować.

 

 1. Pytania i odpowiedzi.

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

380zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy