WYRÓŻNIENIE WYGRANYCH PRZEZ NAS SPRAW W RANKINGU „RZECZPOSPOLITEJ”

W XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019 zostaliśmy wyróżnieni przez „Rzeczpospolitą” za skuteczność w obronie podatników przed sądami administracyjnymi.

Kapituła w składzie prof. Elżbieta Chojna-Duch, prof. Hanna Litwińczuk, prof. Bogumił Brzeziński, prof. Leonard Etel, Piotr Kamiński – Wiceprezydent Pracodawców RP i Anna Wojda – szefowa działu „Prawo” Rzeczpospolitej nagrodziła 6 orzeczeń i dodatkowo wskazała 9 ważnych wyroków zgłoszonych do rankingu. Wśród 15 dostrzeżonych przez kapitułę orzeczeń znalazły się trzy sprawy prowadzone przez naszą kancelarię (jedna w kategorii PIT i dwie w kategorii prawo materialne i procesowe).

Szczególnym wyróżnieniem są dla nas słowa jednego z członków kapituły, wybitnego znawcy prawa podatkowego:

„Prof. Bogumił Brzeziński zwrócił uwagę na ważny prawomocny wyrok WSA w Białymstoku (sygn. I SA/Bk 410/18) uzyskany przez kancelarię DK Doradztwo. Orzeczenie może mieć znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którym skarbówka zarzuca nieprawidłowości w rozliczeniu VAT. Sąd orzekł, że podstawą takich zarzutów nie mogą być dowody z innych postępowań, które nie są włączane do akt sprawy podatnika, lecz są znane jedynie z opisów w protokołach lub decyzjach”.

Powiązane wpisy