Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 4147/17

WSA w Warszawie stwierdził, że: ,,jeżeli zatem podatnikowi nie doręczono postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku przed upływem terminu przewidzianego w art. 87 ust. 2 lub w ust. 6 ustawy o VAT, to tym samym ma on uprawnione przekonanie, że zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 60 dni (ust. 2) lub 25 dni (ust. 6) od dnia złożenia rozliczenia, lub w terminie wskazanym w ostatnio wydanym postanowieniu przedłużającym termin zwrotu.’’

Link do pełnej treści orzeczenia

Powiązane wpisy