Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. I FSK 2195/15

Sąd w swoim wyroku uwzględnił stanowisko Skarżącego potwierdzając, że posiadanie przez przedsiębiorców komunikatów elektronicznych IE-599 dają podstawę do działania w zaufaniu do tych dokumentów oraz okoliczności w nich stwierdzonych. Oznacza to, że w sytuacji dysponowania nimi przez przedsiębiorcę brak  jest podstaw do uznania, że wiedział on lub powinien był wiedzieć o tym, że dokumenty te nie odzwierciedlają prawdy.

Otrzymanie przez dostawcę towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej komunikatu elektronicznego IE-599, stanowiącego urzędową formę potwierdzenia wywozu tych towarów poza obszar Unii Europejskiej, w ramach dokonanego przez niego, jako eksportera, zgłoszenia do wywozu, uprawnia go – na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.t.u. – do opodatkowania tej dostawy stawką 0%.

Link do pełnej treści orzeczenia

Powiązane wpisy