Wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że posiadanie przez przedsiębiorców komunikatów elektronicznych IE-599 dają podstawę do działania w zaufaniu do tych dokumentów oraz okoliczności w nich stwierdzonych. W związku z powyższym, co również podkreślił Sąd w wydanym orzeczeniu, organy nie mogą a priori zakładać, że przedsiębiorca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że dokumenty te nie odzwierciedlają prawdy.Dzięki staraniom Kancelarii wykazano prawo Skarżącego do opodatkowania dostawy towarów stawką VAT 0%, mimo iż  organy i Sąd I instancji to kwestionował.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż „otrzymanie przez dostawcę towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej komunikatu elektronicznego IE-599, stanowiącego urzędową formę potwierdzenia wywozu tych towarów poza obszar Unii Europejskiej, w ramach dokonanego przez niego, jako eksportera, zgłoszenia do wywozu, uprawnia go – na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.t.u. – do opodatkowania tej dostawy stawką 0%”.

Sąd po rozpoznaniu skargi uchylił zaskarżony wyrok, wcześniejszą decyzję organu oraz zasądził zwrot kosztów postępowania za obie instancje.

Powiązane wpisy