SZKOLENIE ON-LINE Rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych –VAT, PIT, CIT, ewidencja księgowa.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych–VAT, PIT, CIT, ewidencja księgowa.

Wykładowca: Małgorzata Rzeszutek

Nowy termin szkolenia : 14 czerwca  godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia : 350zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami w 2023 i 2024 roku. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

Korzyści dla uczestników: Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych  i księgowych.


PROGRAM SZKOLENIA:

I Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej

 • Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 • Odbywanie podróży służbowej samochodem służbowym oraz samochodem  prywatnym
 • Śniadanie w cenie noclegu, zapewnienie całodziennego wyżywienia
 • Zwrot kosztów parkingowych oraz opłat autostradowych w przypadku podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością pracodawcy
 • Termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
 • Rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia

II Rodzaje należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych i ich rozliczenie

 • Określenie państwa docelowego podroży służbowej
 • Czas podróży służbowej dla podróży zagranicznej (podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej: „odcinek krajowy” a „odcinek zagraniczny”)
 • Rozliczenie kosztów: diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne wydatki ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej
 • Należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe (wycena kosztów poniesionych w walucie obcej – rozliczenie wydatków w  walucie innej niż waluta zaliczki, stosowanie właściwego kursu)
 • Zwrot kosztów dojazdów w podróży zagranicznej w przypadku podróży odbywanej samochodem,
 • Pobyt w szpitalu, leczenie i śmierć pracownika w trakcie zagranicznej podróży służbowej

III Zaliczki pieniężne:

 • Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej?
 • Czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej?
 • Po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej?

IV Wydatki związane z podróżą służbową o podatek VAT:

 • VAT od zakupu usługi noclegowej
 • Zakup w podróży zagranicznej usługi noclegowej i gastronomicznej czy to import usług?
 • Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w podróży służbowej pracowników
 • Rozliczenie dla celów VAT opłat za autostrady i parkingi
 • Wynajem samochodów za granicą na czas podróży służbowej – czy to import usług?

V Wydatki z tytułu podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Czy warto posiadać regulamin podróży służbowych?

VI Należności pracownika z tytułu podróży służbowej a przychód podatkowy pracownika

VII. Rozliczenia podróży osób niebędących pracownikami – umowy o dzieło umowy zlecenia, członkowie zarządu i rad nadzorczych

VIII. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych –  rozliczanie podróży służbowej a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy a zleceniobiorcy)

IX Ewidencja księgowa podróży służbowych

 


WYKŁADOWCA

Małgorzata Rzeszutek -doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 350zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy