SZKOLENIE ON-LINE Fakturowanie w 2024

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Fakturowanie w 2024

Wykładowca: Małgorzata Rzeszutek

Nowy termin szkolenia : 10 lipca godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia : 350zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

Cel szkolenia: 

Podczas szkolenia wskazujemy aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną w najwcześniej w 2025 roku wdrożone w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. 


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest pracownikom spółek, działalności gospodarczych, jednostek budżetowych rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych


PROGRAM SZKOLENIA:

1.Rodzaje faktur dokumentujących dostawę lub wykonanie usługi :

 • podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
 • terminy wystawiania faktur,
 • faktury wystawiane na żądanie,
 • faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
 • faktury wystawiane przy stosowaniu szczególnych metod: kasowej, procedury VAT marża, MPP
 • faktury uproszczone,
 • faktury do paragonu,
 • faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
 • faktury krajowe w walucie obcej,
 • faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
 • faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
 • faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
 • „puste” faktury.

2.Zmodyfikowane elementy faktur. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.2.

3.Refaktura

 • kiedy można ją wystawić i na czym to polega;
 • obowiązek podatkowy a refaktura;
 • stawka podatku VAT a refaktura;
 • jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
 • jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.

4.Nota korygująca

 • jakie błędy mogę “naprawić” notą korygującą;
 • czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy ?
 • kto może wystawić notę korygującą;
 • zgoda na wystawienie noty korygującej

5.Anulowanie faktury

 • na czym polega anulowanie faktury;
 • pod jakimi warunkami jest dopuszczalne;
 • co zrobić w sytuacji kiedy nie mogę anulować faktury – faktura korygująca do zera.

6.Faktura zwykła czy ustrukturyzowana:

 • Krajowy System e-Faktur – kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy- aktualny stan prawny
 • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
 • elementy faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
 • uprawnienia do KSeF,
 • plusy i minusy monitorowania faktur,
 • zasady funkcjonowania.

7.Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:

 • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
 • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
 • korekty faktur exportowych i WDT,
 • korekty zbiorcze.

8.Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych

 • kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
 • kiedy najpóźniej można wystawić fakturę?
 • jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?
 • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
 • termin wystawienia faktury „na żądanie

9.Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote

 • kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
 • kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania;
 • czy estoński CIT ma wpływ na kurs przyjęty dla podatku VAT ?
 • kursy przy korektach – zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT III

10.Faktury zaliczkowe:

 • elementy faktury zaliczkowej,
 • terminy wystawienia,
 • konieczność wystawienia faktury końcowej,
 • stosowanie i skutki proform

WYKŁADOWCA

Małgorzata Rzeszutek -doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 350zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:  Dane uczestników (co najmniej jeden):
  Dane zamawiającego:  Powiązane wpisy