NADZIEJA DLA WSZYSTKICH, KTÓRYM ORGAN PODATKOWY WSTRZYMUJE ZWROT PODATKU VAT!

W IMIENIU KLIENTA WYWALCZYLIŚMY ZWROT MILIONA ZŁOTYCH W TERMINIE 7 DNI !

Kancelaria w ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie. Wygrane sprawy są przełomem w walce z organami podatkowymi. Wygrana oznacza koniec z bezkarnymi naruszeniami przepisów prawa przez organy skarbowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 19 września 2017 r. rozpoznał skargi na bezczynność w przedmiocie postępowania w zakresie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT (sygn. akt I SAB/Bk 6/17 i I SAB/Bk 7/17).

W skutek złożonych skarg Sąd stwierdził, że bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Co najważniejsze zobowiązał Naczelnika Urzędu Skarbowego do dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym w terminie 7 dni. W przedmiotowej sprawie kwota, którą ma zwrócić organ opiewa na blisko 1 000 000 złotych !

Ponadto Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wymierzono dwukrotnie grzywnę w kwocie po 5 000 złotych oraz zobowiązano do zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie WSA jest wyraźnym ostrzeżeniem dla organów. Organy skarbowe nie mogą bezpodstawnie przedłużać terminu zwrotu podatku VAT i bezkarnie naruszać przepisów proceduralnych

Powiązane wpisy