E- Vademecum zmian i nowości 2023


E- Vademecum zmian i nowości 2023

E-VADEMECUM zmian i nowości to cykl szkoleń online, podczas których są omawiane bieżące zmiany i problemy z zakresu podatków.

Dzięki E- VADEMECUM zyskasz nie tyko praktyczną wiedzę ale otrzymasz również odpowiedzi eksperta na nurtujące Cię pytania.

I część Vademecum– omówienie zmian w przepisach, najnowsze orzeczenia i interpretacje

II część Vademecum– odpowiedzi na pytania uczestników

Uczestnicy do zalogowania otrzymują link z dostępem. Nie jest wymagane instalowanie żadnych programów. Wystarczy dostęp do internetu!

E-VADEMECUM poprowadzi doradca podatkowy Dorota Kosacka– wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Vademecum w Białymstoku prowadzone jest od ponad 10 lat.

Teraz również w wersji on-line.

Cena:

Jednorazowy dostęp   – 99 zł brutto/os.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, ograniczoną ilość miejsc w grupach oraz ograniczoną ilość linków do wysyłki prosimy o przemyślany wybór grupy, gdyż dopuszczamy maksymalnie trzykrotną zmianę grupy w ciągu roku (tylko w przypadku otrzymania przez nas takiej informacji z wyprzedzeniem).

Po wysłaniu linku zamiana grupy niestety nie będzie możliwa.

PODZIAŁ NA GRUPY:

gr I 8.30-10.30– pierwszy dzień

gr II 8.30-10.30– drugi dzień

gr. III grupa popołudniowa 13.00-15.00- drugi dzień

gr. IV 8.30-10.30- trzeci dzień.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą Państwo dokonać wysyłając kartę zgłoszeniową na adres [email protected].

Jeżeli  Państwa jednostka jest zwolniona z VAT, prosimy o dołączenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT.

Prosimy  o wybór grupy, do której chcecie Państwo należeć

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 790 550 791, 600 088 449, (85 ) 831 13 30

OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – E-Vademecum zmian i nowości 2023

ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelki uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.

REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

    Zapisz się na szkolenie

    Dane szkolenia:


    Dane uczestników (co najmniej jeden):    Dane zamawiającego:


    Powiązane wpisy