E-Vademecum kadrowe-oferta 2024


 

E-Vademecum kadrowe 2024

E-VADEMECUM kadrowe to cykl szkoleń online, którego celem jest krótka sygnalizacja zmian z ostatniego miesiąca, krótkie omówienie aktualnych problemów i integracja środowiska osób pracujących w działach HR poprzez możliwość przedyskutowania w gronie praktyków bieżących problemów i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, plac, ZUS.

Vademecum poprowadzą:

 – Marlena Pikuła oraz Teresa Łapińska (odpowiedzi na praktyczne pytania)

Cena:

Jednorazowy dostęp   – 110 zł brutto/os.

Koszt karnetu rocznego obejmującego 6 spotkań ( VI-XII– lipiec przerwa) – 630 zł brutto/os.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą Państwo dokonać  wysyłając formularz elektroniczny.

Jeżeli Państwa jednostka jest zwolniona z VAT, prosimy o dołączenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 790 550 791, 600 088 449, (85 ) 831 13 30

OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – E-Vademecum kadrowe 2024

ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelki uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.

REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

    Zapisz się na szkolenie

    Dane szkolenia:


    Dane uczestników (co najmniej jeden):















    Dane zamawiającego:






    Powiązane wpisy