Zakładanie i sprzedaż spółek

Wybierając naszą firmę wybierasz profesjonalizm i masz gwarancję, że wszystkie formalności zostaną załatwione za Ciebie w najkrótszym możliwym czasie!


Zakładanie i sprzedaż spółek

Świadczymy usługi w zakresie:

♦ doradztwa przy wyborze formy działalności gospodarczej,

♦ przygotowania umowy spółki,

♦ rejestracji spółek z o.o., partnerskich, komandytowych,
komandytowo-akcyjnych;

♦ zakładania spółek cywilnych i jawnych,

♦ opieki prawnej i księgowej spółek,

♦ udostępniania adresu (wirtualne biuro),

♦ sprzedaży gotowych spółek z o.o. (tzw. „czystych”).


Korzystając z naszych usług oszczędzisz czas i unikniesz błędów związanych z
rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Umówimy Cię na spotkanie z notariuszem oraz dokonamy całego procesu rejestracji w KRS, urzędzie statystycznym, ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.


Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki jest zawierana w formie aktu notarialnego, a po jego podpisaniu niezbędne jest ustalenie adresu spółki. My w razie potrzeby udostępniamy adres, dzięki czemu spółka może zacząć działać, oczekując na decyzję z KRS.

Z rejestracją spółki w KRS wiążą się następujące opłaty:

♦  wniosek o wpis do KRS – 500 zł
♦ ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł (płatność za ogłoszenie odbywa się bezpośrednio przy składaniu wniosku o wpis do KRS).

Sporządzenie aktu notarialnego to opłaty dotyczące:

sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zależy od wysokości kapitału zakładowego,
odpisów umowy spółki,
wzorów podpisów członków zarządu spółki,
podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszący 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy w formie aktu notarialnego.


Gotowe spółki

Posiadamy na sprzedaż gotowe – zarejestrowane czyste spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie posiadają historii, aktywów, zobowiązań ani pracowników. Taka spółka może zacząć działać już w dniu jej zakupu. Spółki posiadają już numery: KRS, REGON i NIP. W razie potrzeby pomagamy otworzyć rachunek bankowy, w tym walutowy.

Po zakupie spółki przeprowadzamy zmiany:

 ♦ siedziby spółki (możliwość udostępnienia adresu),
  składu zarządu,
  nazwy firmy,
  modyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) itd.
 
Procedurę zakupu spółki przeprowadzamy sprawnie i w zależności od potrzeb Klienta posiadamy dwa warianty:
  1. w dogodnym terminie umawiamy spotkanie u Notariusza w Białymstoku celem podpisania umowy sprzedaży udziałów i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników związanego ze zmianą zarządu spółki,
  2. na odległość za pomocą pełnomocnictwa notarialnego (w takim przypadku możliwe jest przesłanie dokumentów kurierem).