Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

Na zlecenie klientów przeprowadzamy audyt podatkowy. W ramach audytu oferujemy:

  • możliwość kompleksowej kontroli rozliczeń podatkowych za wybrany okres,
  • możliwość weryfikacji poprawności rozliczeń wybranego zakresu transakcji (np.: transakcji zagranicznych),
  • możliwość audytu pod kątem optymalizacji opodatkowania.
  • możliwość wyprowadzenia zaległości księgowych i podatkowych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w księgach sporządzenie odpowiednich korekt.