PODSUMOWANIE ROKU 2017

Pora również na krótkie podsumowanie roku 2017. Ubiegły rok był bardzo pomyślny zarówno dla nas, jak i naszych klientów. Najważniejszy sukces to kilkadziesiąt pozytywnych rozstrzygnięć w prowadzonych przez nas sprawach podatkowych, w tym kilka precedensowych wygranych przez Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wśród najważniejszych rozstrzygnięć w prowadzonych przez nas sprawach należy wskazać wyrok w zakresie wpływu na bieg przedawnienia niewłaściwego doręczenia postanowienia o zawieszeniu jego biegu (NSA z 02 czerwca 2017 r., I FSK 1806/15), stawka 0 % w eksporcie towarów przypadku posiadania przez podatnika komunikatu IE-599 (NSA z 27 czerwca 2017 r., sygn. I FSK 2195/15), skutki bezczynności organu podatkowego w zakresie zwrotu VAT (WSA w Białymstoku z 19 września 2017 r., sygn. akt I SAB/Bk 7/17) oraz wiele innych. Ten rok przyniósł też kolejne cenne wyróżnienia dla naszej firmy. W lutym 2017 r. przyznano nam tytuł Geparda Biznesu 2016. W czerwcu 2017 r. Dorota Kosacka doradca podatkowy i członek zarządu naszej Kancelarii zdobyła też II miejsce w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości 2017 r.

Powiązane wpisy