Test na koronawirusa sfinansowany przez pracodawcę a przychód u pracownika – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Pojawiające się pogłoski o tym, aby opłacony przez pracodawcę test na COVID-19 stanowił podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód pracownika zostały uciszone wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 6587 z dnia 21 maja 2020 r.

Minister Finansów jasno stwierdził, że świadczenie pracodawcy polegające na sfinansowaniu pracownikom np. testów na koronawirusa, ale również np. maseczek, czy przyłbic, następuje w interesie pracodawcy (nie pracownika), a zatem:

,,Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika.’’

Dodatkowo Minister Finansów zaznaczył, że stanowisko te zostaną uwzględnione w objaśnieniach podatkowych, które zostaną wkrótce wydane.

Powiązane wpisy