SPRAWDŹ, CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH

TERMINOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH JEST OBOWIĄZKIEM USTAWODAWCZYM

Tylko kompletna i prawidłowo sporządzona dokumentacja podatkowa chroni firmę i osoby będące członkami jej Zarządu przed sankcjami (sankcje te stosowane są zarówno w przypadku braku dokumentacji podatkowej jak również w sytuacji, gdy przedstawiona dokumentacja jest wadliwa).

Z przepisów wynika…     https://kosacka.pl/doradztwo/dokumentacja-cen-transferowych/

Powiązane wpisy