RODO – Dokumentacja dla biur rachunkowych

Z pomocą gotowych wzorów dokumentów sprawnie przeprowadzisz wdrożenie RODO w biurze rachunkowym

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

Biura rachunkowe powinny sporządzić następującą dokumentację:

  • Politykę bezpieczeństwa,
  • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • Ewidencję incydentów (naruszeń),
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (prowadzony przez biuro rachunkowe jako administratora danych osobowych) – art. 30 ust. 1 RODO,
  • Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (w przypadku, gdy biuro rachunkowe jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym, gdy klienci, kontrahenci powierzają do biura dane do przetwarzania) – art. 30 ust. 2 RODO,
  • Upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych osobowych,
  • Ewidencję upoważnień udzielonych pracownikom do przetwarzania danych osobowych,
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – art. 28 RODO
  • Obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (obowiązek poinformowania kontrahentów, klientów o danych wymienionych w ww. przepisie prawa).

W związku z tym ,we współpracy z radcami prawnymi stworzyliśmy ofertę przeznaczoną dla biur rachunkowych, w której udostępniamy wzory powyższych dokumentów.

Cena pakietu dokumentów  800 zł +VAT

Istnieje możliwość dostosowania dokumentów RODO do indywidualnych potrzeb Klienta po wcześniej ustalonej cenie.

Powiązane wpisy