Opodatkowanie dochodu z kryptowalut – do 30 kwietnia

Dużym zainteresowaniem cieszą się ostatnio kryptowaluty, a to za sprawą szalejącego wzrostu ich wartości. W ciągu ostatnich 3 miesięcy wartość bitcoina – najpopularniejszej kryptowaluty – podwoiła się z nawiązką przekraczając próg 180 000 zł za jednego BTC. Pozostałe wirtualne waluty, na czele z Ethereum również odnotowują kilkudziesięcioprocentowe wzrosty.

Nie wszyscy są tego świadomi, ale od dochodu z kryptowalut należy się podatek. Rozliczamy go raz do roku w deklaracji podatkowej składanej na formularzu PIT-38 w terminie do 30 kwietnia – podatku nie płacimy po każdej dokonanej sprzedaży w trakcie roku podatkowego. Stawka podatku wynosi 19%.

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej ustawa o PIT uznaje za przychody z kapitałów pieniężnych, a za odpłatne ich zbycie rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną (przychodem nie będzie wymiana jednej kryptowaluty na drugą).

Opodatkowaniu podlega dochód, a więc osiągnięty przychód ze sprzedaży kryptowalut pomniejszony o poniesione koszty, które -co ważne – powinny być należycie udokumentowane. Oznacza to, że wpłacając pieniądze na giełdę kryptowalut lub kupując je w kantorze, należy zachować potwierdzenie dokonania przelewu/wpłaty.

Wyprowadzenie środków pieniężnych z giełdy jest bez znaczenia dla obowiązku w podatku dochodowym. Podatek należy się od dochodu wygenerowanego na giełdzie – jak wspomniano, podatek rozliczamy raz do roku.

Brak przychodu, tylko koszty? Jeżeli w 2020 roku dopiero rozpocząłeś swoją przygodę z kryptowalutami i przykładowo zdążyłeś przed końcem roku zakupić za kwotę 1 000 zł XRP lub inną dostępną kryptowalutę to możesz wykazać ten koszt w deklaracji podatkowej. Jeżeli w 2021 r. sprzedaż ją z zyskiem to w rozliczeniu za ten rok będziesz mógł koszty z 2021 roku powiększyć o koszt z roku poprzedniego, czyli o wspomniane 1 000 zł.

Przychodów i kosztów z tytułu obrotu kryptowalutami nie łączymy z pozostałymi przychodami i kosztami w ramach kapitałów pieniężnych, np. z przychodem ze sprzedaży akcji.

 

Powiązane wpisy