Nieodpłatnie uzyskane od małżonka towary kosztem, ale trzeba ująć je w spisie z natury

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 maja 2020 r., nr 0115-KDWT.4011.1.2020.2.JŁ

Zaczynając od początku, podatniczka założyła jednoosobową działalność gospodarczą, taką samą jak prowadził jej mąż i jej mama w formie spółki cywilnej – sklep spożywczo-przemysłowy. Podatniczka otrzymała od nich w formie darowizny przedsiębiorstwo, w skład którego wchodziły towary handlowe, środki trwałe, koncesje, licencje oraz zezwolenia, a pytanie jakie postawiła organowi interpretacyjnemu odnosiło się do kwestii możliwości uznania otrzymanych towarów w swoim przedsiębiorstwie za koszt uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji zgodził się na takie rozwiązanie. Powołał w tym miejscu dwie niepodatkowe regulacje prawne. Po pierwsze, wskazał, że definicja przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 551 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą przedsiębiorstwem jest zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Po drugie przypomniał zapis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 31 § 1), zgodnie z którym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania (majątek wspólny).

W świetle powyższego, mając na względzie regulację dotyczące możliwości uznania wydatku za koszt podatkowy zawartą w art. 22 ustawy o PIT, Dyrektor KIS stwierdził, że:

,,Jeśli bowiem towary handlowe wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, to wydatki poniesione z majątku wspólnego na zakup towarów handlowych, które Wnioskodawczyni otrzymała od małżonka będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (w udziale odpowiadającym udziałowi męża w spółce cywilnej).’’

Podatniczka zatem postąpi prawidłowo zaliczając towary otrzymane w formie darowizny przedsiębiorstwa do kosztów uzyskania przychodów, ale o czym należy pamiętać, w wartości odpowiadającej udziałowi męża w spółce cywilnej – w tym przypadku 70%).

Jak dodał Dyrektor KIS darowane towary handlowe winny być ujęte w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Powiązane wpisy