Księgi przez internet

Księgi przez internet

Nasza firma świadczy usługi klientom na terenie całego kraju.


W przypadku klientów spoza naszego regionu możliwe są dwa warianty:

A. klient wysyła do nas dokumenty kurierem (pokrywamy koszty przesyłek kurierskich) B. klient wysyła do nas na wskazany adres mailowy zeskanowane dokumenty

 

Po otrzymaniu dokumentów:

♦ sprawdzamy dokumentację pod względem poprawności formalno-rachunkowej i wyjaśniamy ewentualne niejasności,

♦ księgujemy przesłane dokumenty i sporządzamy rozliczenia księgowo- podatkowe,

♦ sporządzamy i wysyłamy deklaracje do urzędu skarbowego i ZUS,

♦ wysyłamy miesięczne rozliczenia na podany przez klienta adres mailowy,

♦ na bieżąco i bez ograniczeń możesz korzystać z naszej pomocy telefonicznej i mailowej w sprawach podatkowych.