Księgi przez internet

Księgi przez internet

Nasza firma świadczy usługi klientom na terenie całego kraju. W przypadku klientów spoza naszego regionu możliwe są dwa warianty:

  1. klient wysyła do nas dokumenty kurierem (pokrywamy koszty przesyłek kurierskich), lub
  2. klient wysyła do nas na wskazany adres mailowy zeskanowane dokumenty.

Jeżeli jest to konieczne do dokumentów klient dołącza dodatkowy opis operacji.

Po otrzymaniu dokumentów:

  • sprawdzamy dokumentację pod względem poprawności formalno-rachunkowej i wyjaśniamy ewentualne niejasności,
  • księgujemy przesłane dokumenty i sporządzamy rozliczenia księgowo- podatkowe,
  • sporządzamy i wysyłamy deklaracje do urzędu skarbowego i ZUS,
  • wysyłamy miesięczne rozliczenia na podany przez klienta adres mailowy,
  • na bieżąco i bez ograniczeń możesz korzystać z naszej pomocy telefonicznej i mailowej w sprawach podatkowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą współpracy prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt.