KPiR i ryczałt

KPiR i ryczałt

Rozliczamy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) oraz osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


W ramach świadczonych usług:

♦ dokonujemy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,

prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzimy ewidencję wyposażenia,

ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

♦ prowadzimy ewidencje VAT,

sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do urzędów skarbowych,

♦ przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.