SZKOLENIE STACJONARNE- Podatki 2024 – zmiany w przepisach podatkowych w 2024 (VAT, dochodowy i inne istotne regulacje).  

 

 

Bardzo miło nam ogłosić zapisy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2023!

W tym dniu -Ekspert z zakresu prawa podatkowego  Dorota Kosacka spotka się z Państwem osobiście w Hotelu Turkus – Aleja Jana Pawła II 54, 15-704 Białystok.

Temat szkolenia:

Podatki 2024 – zmiany w przepisach podatkowych w 2024 (VAT, dochodowy i inne istotne regulacje).  

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2024 i najważniejsze zmiany podatkowe ostatnich miesięcy wraz z omówieniem rodzącej się w tym zakresie praktyki.

Cena – 450 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji online (pdf), serwis kawowy, obiad.

 

ZAPISY DO DNIA  30 LISTOPADA . ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

 Zapraszamy, miło nam będzie Was gościć!

 


PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I – PODATEK DOCHODOWY

 1. Podatek dochodowy – zmiany od 1 stycznia 2024 r., w tym:
 • Nowe preferencyjne zasady amortyzacji niektórych nieruchomości,
 • Dotacje i dofinansowania – możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku dochodowego,
 • Minimalny podatek dochodowy – kogo dotyczy, wyjątki i nowe zasad ustalenia jego wysokości,
 • Limity płatności gotówkowych od 1 stycznia 2024 r.,
 • JPK księgi rachunkowe – kto, od kiedy i w jakich terminach będzie miał obowiązek wysyłania,
 • Kwota wolna od podatku – czy będzie zmiana od 1 stycznia 2024,
 • Limity wybranych zwolnień podatkowych w 2024 r.,
 • Wprowadzenie od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego KSeF a podatek dochodowy,
 • Inne istotne zmiany.

      2.Dodatkowe obowiązki na przełomie 2023/2024 w zakresie podatku dochodowego, w tym:

 • Wybór formy opodatkowania w PIT i CIT – terminy, ograniczenia oraz na co warto zwrócić uwagę,
 • Dodatkowe obowiązki informacyjne niektórych spółek jawnych
 • Spółki nieruchomościowe – jak ustalić spełnienie warunków oraz dodatkowe obowiązki informacyjne,
 • Zamknięcie roku a raportowanie schematów podatkowych (MDR) – na co szczególnie zwrócić uwagę w podatku dochodowym,
 • Dokumentacja cen transferowych – terminy, dokumentacja i raportowanie,
 • Informacja o realizacji strategii podatkowej – kto i w jakim terminie powinien ją przygotować
 • Dodatkowe obowiązki spółek na estońskim CIT,

CZĘŚĆ II – PODATEK VAT

      3.VAT – zmiany w 2024 r., w tym:

 • nowe obowiązki dostawców usług płatniczych od 1 stycznia 2024 r.,
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – nowe rozporządzenie,
 • zmiany w zakresie stawek VAT – które preferencyjne przejściowe stawki VAT nadal będą obowiązywały,
 • VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie nieruchomości,
 • Zmiany w JPK_VAT – nowe kody i oznaczenia – projekt zmian wynikających z wprowadzenia KSeF
 • WIS – nowe zasady występowania o wiążącą interpretację stawkową
 • Inne istotne zmiany w VAT.

 

      4.KSeF od 1 lipca 2024 r, w tym:

 • Kto i w jakim zakresie będzie musiał korzystać z KSeF,
 • Zasady wystawiania i przesyłania faktur dla różnych grup odbiorców po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF,
 • Uprawnienia w KSeF – na co w praktyce zwrócić uwagę, zasady nadawania i odbierania uprawnień,
 • Obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
 • Czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
 • Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – praktyczne problemy,
 • Skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
 • Anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • Faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
 • Obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej.

      5.VAT – wybrane zmiany w II połowie 2023 r., w tym:

 • Opakowania kaucjonowane – nowe zasady rozliczania VAT od 13 października 2023 r.,
 • Nowe zasady fakturowania zaliczek od 1 września 2023 r.,
 • Proporcjonalne rozliczenie VAT naliczonego – o czym należy pamiętać dokonując w 2024 r. korekty rocznej za 2023 r.,
 • Nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie od 1 lipca 2023r.,
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – praktycznie o nowych regulacjach, co zrobić aby sankcji nie było lub były jak najniższe,
 • VAT a raportowanie schematów podatkowych (MDR).

 

CZĘŚĆ III – PODATKI 2024 – ZAGADNIENIA POZOSTAŁE

      6.Wybrane zmiany w zakresie podatków 2024, w tym:

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych – zmiany od stycznia 2024 r.,
 • Nowy podatek od plastików od 1 stycznia 2024 r.,
 • Podatek od samochodów spalinowych – od kiedy ma obowiązywać i kogo będzie dotyczył,
 • Zmiany w zakresie doręczeń,
 • Planowane zmiany w zakresie kontroli podatkowej.

      7.Ważne orzeczenia i zagadnienia praktyczne – podatki 2023/2024, w tym:

 • Kontrole podatkowe – główne obszary kontroli, praktyczne uwagi,
 • Compliance podatkowy – w jakim zakresie warto wprowadzić procedury, ograniczenie odpowiedzialności księgowych i zarządu,
 • Wybrane najnowsze orzecznictwo i interpretacje.
 1. Pytania i odpowiedzi

OPŁATY

Opłaty od listopada przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać –nazwę oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy