Szkolenie online VAT 2024 – zmiany w przepisach w 2024 r. oraz bieżące problemy

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

VAT 2024 – zmiany w przepisach w 2024 r. oraz bieżące problemy

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia :  5 grudnia godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian na gruncie podatku VAT które weszły już w życie i które planowane są jeszcze od 1 stycznia 2024 roku oraz ich praktyczne przełożenie na rozliczenia podatkowe.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do właścicieli firm, głównych księgowych, pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. VAT – zmiany w 2024 r., w tym:
 • nowe obowiązki dostawców usług płatniczych od 1 stycznia 2024 r.,
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – nowe rozporządzenie,
 • zmiany w zakresie stawek VAT – które preferencyjne przejściowe stawki VAT nadal będą obowiązywały,
 • VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie nieruchomości,
 • Zmiany w JPK_VAT – nowe kody i oznaczenia – projekt zmian wynikających z wprowadzenia KSeF
 • WIS – nowe zasady występowania o wiążącą interpretację stawkową
 • Inne istotne zmiany w VAT.

 

 1. KSeF od 1 lipca 2024 r, w tym:
 • Kto i w jakim zakresie będzie musiał korzystać z KSeF,
 • Zasady wystawiania i przesyłania faktur dla różnych grup odbiorców po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF,
 • Uprawnienia w KSeF – na co w praktyce zwrócić uwagę, zasady nadawania i odbierania uprawnień,
 • Obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
 • Czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
 • Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – praktyczne problemy,
 • Skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
 • Anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • Faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
 • Obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej.

 

 1. Korekty w VAT, w tym:
 • Korekta sprzedaży paragonowej – zaniżenie i zawyżenie stawki VAT,
 • Brak NIP na paragonie – czy można skorygować błąd,
 • Puste faktury i ich korekta przed i po wprowadzeniu KSeF,
 • Faktury korygujące na plus i minus – zasady ujęcia u sprzedawcy i nabywcy przed KSeF,
 • Dwa tryby wystawiania i ujmowania faktur korygujących po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • Najczęstsze błędy na fakturach – zasady ich korekty i skutki podatkowe.
 • Likwidacja not korygujących od 1 lipca 2024 r.

 

 1. VAT 2023 – wybrane zmiany, w tym:
 • Opakowania kaucjonowane – nowe zasady rozliczania VAT od 13 października 2023 r.,
 • Nowe zasady fakturowania zaliczek od 1 września 2023 r.,
 • Proporcjonalne rozliczenie VAT naliczonego – o czym należy pamiętać dokonując w 2024 r. korekty rocznej za 2023 r.,
 • Nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie od 1 lipca 2023r.,
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – praktycznie o nowych regulacjach, co zrobić aby sankcji nie było lub były jak najniższe,
 • VAT a raportowanie schematów podatkowych (MDR).

 

 1. Transakcje krajowe – wybrane zagadnienia praktyczne, w tym:
 • Niedobory, zaniechane inwestycje – kiedy podatnik traci prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 • Kary umowne i odszkodowania – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT,
 • Prezenty dla pracowników i kontrahentów,
 • Najem prywatny i działalność gospodarcza a limit zwolnienia z VAT,
 • Fakturowanie i refakturowanie z opóźnieniem – obowiązek podatkowy w VAT,
 • Nieruchomości – najczęstsze błędy w zakresie rozliczania VAT,
 • Brak kontrahenta na białej liście a prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 • Odliczanie VAT naliczonego – najczęstsze błędy.

 

 1. Transakcje zagraniczne w VAT – wybrane zagadnienia praktyczne, w tym:
 • Opóźnione otrzymanie faktur od kontrahenta zagraniczne – import usług, WNT, rabaty,
 • Eksport towarów – czy można zastosować stawkę 0 % nie posiadając dokumentów celnych,
 • Transakcje łańcuchowe – omówienie przykładowych praktycznych sytuacji,
 • Faktura do zagranicznego kontrahenta z polskim VAT – zasady postępowania,
 • Transakcje zagraniczne – najczęstsze błędy podatników.

 

 1. Najnowsze orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.

 

 1. Pytania i odpowiedzi

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

380zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy