Szkolenie online VAT 2024 – zmiany i bieżące problemy

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

VAT 2024 – zmiany i bieżące problemy

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia :  12 marca godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian na gruncie podatku VAT które weszły już w życie i które planowane są jeszcze od 1 stycznia 2024 roku oraz ich praktyczne przełożenie na rozliczenia podatkowe.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do właścicieli firm, głównych księgowych, pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. VAT – zmiany w 2024 r., w tym:
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF,
 • Zmiany w VAT w tzw. branży beauty i inne zmiany w stawkach VAT,
 • Zmiana terminu wdrożenia e-doręczeń,
 • Opłaty za opakowania plastikowe od 1 stycznia 2024 r. a VAT,
 • Obowiązki dostawców usług płatniczych od 1 stycznia 2024 r. a praktyczne skutki dla pozostałych podatników,
 • Nowe zasady fakturowania zaliczek od 1 września 2023 r.

 

 1. Korekta VAT naliczonego, w tym:
 • Różne przypadki dokonywania korekty VAT naliczonego, m.in. korekta roczna, korekta wynikająca z faktur korygujących, korekta wynikająca ze zmiany przeznaczenia, korekta błędów, ulga na złe długi – różnice w ich ujęciu,
 • Roczna korekta podatku VAT odliczonego proporcjonalnie – nowe zasady,
 • Sprzedaż nieruchomości – kiedy pojawi się korekta VAT naliczonego i jak należy jej dokonać,
 • Sprzedaż samochodu osobowego lub zmiana sposobu jego wykorzystania – korekta VAT i zasady jej dokonywania,
 • Niedobory zawinione, inwestycje zaniechane i inne zdarzenia – czy, kiedy i jak należy dokonać korekty VAT naliczonego
 • Błędy we wcześniejszych rozliczeniach – o czym należy pamiętać dokonując korekty VAT naliczonego (m.in. ograniczenie czasowe prawa do korekty, możliwość zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę),
 • Faktury korygujące – zasady zmniejszenia VAT naliczonego w zależności od przyczyny korekty (błędy, rabaty, nieprawidłowa stawka VAT i inne).
 • Korekta VAT wynikająca z ulgi na złe długi – zasady postępowania.

 

 1. Kasy rejestrujące – wybrane zagadnienia:
 • Sposób liczenia limitu 20.000 zł uprawniającego do zwolnienia z kasy rejestrującej,
 • Kiedy stosowanie kas rejestrujących jest obowiązkowe już od pierwszej czynności,
 • Sprzedaż dla pracowników – kiedy można skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrujące a kiedy jest ona obowiązkowa,
 • Otrzymanie zapłaty przelewem – czy zawsze zwalnia z kasy fiskalnej, wyjątki i warunki korzystania ze zwolnienia,
 • Warunki korzystania ze zwolnienia z kasy rejestrującej w przypadku niektórych czynności np.: sprzedaż środków trwałych, najem
 • Błędy na kasach rejestrujących – zasady ich korekty,
 • Faktury do paragonów bez NIP.

 

 1. KSeF – obowiązkowy i dobrowolny, w tym:
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF – od kiedy będzie obowiązkowy oraz co się zmieni w dotychczasowych przepisach,
 • Różnica w stosowaniu KSeF dobrowolnego i obowiązkowego – na co zwrócić uwagę wdrażając wcześniej wystawianie faktur w KSeF,
 • Dobrowolny KSeF a otrzymywanie faktur od kontrahentów, którzy wcześniej wdrożyli jego stosowanie,
 • KSeF obowiązkowy – najważniejsze zasady jego stosowania:
 1. Kto i w jakim zakresie będzie musiał korzystać z KSeF,
 2. Zasady wystawiania i przesyłania faktur dla różnych grup odbiorców po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF,
 3. Uprawnienia w KSeF – na co w praktyce zwrócić uwagę, zasady nadawania i odbierania uprawnień,
 4. Czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
 5. Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – praktyczne problemy

 

 1. Korekty sprzedaży w VAT, w tym:
 • Korekta sprzedaży paragonowej – zaniżenie i zawyżenie stawki VAT,
 • Brak NIP na paragonie – czy można skorygować błąd,
 • Puste faktury i ich korekta przed i po wprowadzeniu KSeF,
 • Faktury korygujące na plus i minus – zasady ujęcia u sprzedawcy i nabywcy przed i po wprowadzeniu KSeF,
 • Najczęstsze błędy na fakturach – zasady ich korekty i skutki podatkowe.
 • Likwidacja not korygujących.

 

 1. Transakcje krajowe – wybrane zagadnienia praktyczne, w tym:
 • Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – zasady stosowania i konsekwencje pominięcia,
 • Kary umowne i odszkodowania – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT,
 • Prezenty dla pracowników i kontrahentów,
 • Najem prywatny i działalność gospodarcza a limit zwolnienia z VAT,
 • Fakturowanie i refakturowanie z opóźnieniem – obowiązek podatkowy w VAT,
 • Nieruchomości – najczęstsze błędy w zakresie rozliczania VAT,
 • Brak kontrahenta na białej liście a prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 • Odliczanie VAT naliczonego – najczęstsze błędy,
 • VAT a raportowanie schematów podatkowych (MDR).

 

 1. Transakcje zagraniczne w VAT – wybrane zagadnienia praktyczne, w tym:
 • Opóźnione otrzymanie faktur od kontrahenta zagraniczne – import usług, WNT, rabaty,
 • Eksport towarów – czy można zastosować stawkę 0 % nie posiadając dokumentów celnych,
 • Transakcje łańcuchowe – omówienie przykładowych praktycznych sytuacji,
 • Faktura do zagranicznego kontrahenta z polskim VAT – zasady postępowania,
 • Transakcje zagraniczne – najczęstsze błędy podatników.

 

 1. Najnowsze orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.

 

 1. Pytania i odpowiedzi

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

380zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy