Szkolenie online VAT 2023 – zmiany i bieżące problemy

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

VAT 2023  – zmiany i bieżące problemy

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia :  10 październia godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian na gruncie podatku VAT które weszły już w życie i które planowane są jeszcze od 1 stycznia 2024 roku oraz ich praktyczne przełożenie na rozliczenia podatkowe.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do właścicieli firm, głównych księgowych, pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w VAT od września i października 2023 r., w tym:
 • nowe zasady rozliczania kaucji za niektóre opakowania od 13 października 2023 r.,
 • faktura zaliczkowa a faktura końcowa – zmiany od 1 września 2023 r.
 • numer faktury w KSeF w przypadku faktur korygujących i rozliczeniowych,
 •  inne pozostałe zmiany w II połowie 2023 r.
 1. Slim VAT-3 – najważniejsze zmiany, w tym:
 • nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie od 1 lipca 2023 r.,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – praktycznie o nowych regulacjach, co zrobić aby sankcji nie było lub były jak najniższe,
 • proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego po zmianach przepisów,
 • uproszczenia w proporcjonalnym rozliczeniu VAT naliczonego – kiedy nie będzie konieczne dokonywanie tzw. korekty rocznej oraz podniesienie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
 • WNT – zmiana zasad rozliczania w przypadku braku faktury od kontrahenta zagranicznego lub opóźnienia w jej otrzymaniu,
 • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %,
 • nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
 • pozostałe istotne zmiany w VAT.
 1. VAT a obowiązek raportowania schematów podatkowych od 1 sierpnia 2023 r., w tym:
 • kto, kiedy i w jakim zakresie musi raportować schematy,
 • obowiązki związane ze schematami podatkowymi,
 • omówienie przykładowych schematów na gruncie podatku VAT.
 1. Krajowy System E-Faktur, w tym:
 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zasady jej wystawiania,
 • obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
 • czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
 • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – daty i inne praktyczne zagadnienia
 • skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
 • anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
 • likwidacja not korygujących – aspekty praktyczne,
 • obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej,
 • faktury ustrukturyzowane a dane w JPK,
 • jak przygotować się do KSeF.
 1. Korekty w VAT – przed i po KSeF – praktyczne problemy, w tym:
 • porównanie zasad ujmowania faktur sprzedaży przed i po KSeF,
 • dwa tryby wystawienia i ujmowania faktur korygujących po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • jakie zasady ujmowania faktur korygujących na plus i minus będą obowiązywały po wprowadzeniu KSeF,
 • anulowanie faktur przed i po KSeF.
 1. Nieruchomości a VAT – praktyczne problemy, w tym:
 • najem nieruchomości – kiedy zastosowanie ma zwolnienie z VAT a kiedy 23 %,
 • refakturowanie mediów – stawka dla najmu czy dla dostawy mediów?
 • handel nieruchomościami (tzw. flipy nieruchomościowe) – sprzedaż mieszkań z wyposażeniem, nakłady do i powyżej 30 %, cesja praw do umów deweloperskich,
 • sprzedaż i zakup nieruchomości firmowych – na co zwrócić szczególną uwagę ustalając stawkę VAT.
 1. Odliczanie VAT naliczonego – najczęstsze praktyczne problemy, w tym:
 • brak kontrahenta na białej liście a prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 • błędna kwota VAT na fakturze – czy i pod jakimi warunkami można dokonać odliczenia,
 • opóźnienie w otrzymaniu faktury a termin odliczenia VAT naliczonego,
 • faktury wystawione przedwcześnie i faktury wystawiono z opóźnieniem – na co zwrócić uwagę odliczając VAT,
 • faktury od zagranicznych kontrahentów z polskim VAT – czy można odliczyć VAT naliczony,
 • wybrane zakazy i praktyczne problemy związane z odliczaniem VAT.
 1. Nowości, przyszłe zmiany w VAT i bieżące problemy, w tym:
 • PCC a VAT – zmiana zasad w przypadku nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.,
 • odwrotne obciążenie od 1 kwietnia 2023 r. w zakresie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • pusta faktura – skutki jej wystawienia,
 • kary i odszkodowania a VAT,
 • najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące VAT.
 1. Pytania i odpowiedzi

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

380zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy